Varför min utbildning...?

Utveckling och utbildning har alltid legat mig varmt om hjärtat, både personlig och kunskapsrelaterad. När man behandlar människors hälsa på olika sätt är det vida känt att det sällan fungerar med bara en typ av terapi och det beror på att vi människor är så mycket mer än bara en kropp. Vi är en fysisk kropp som består av mer bakterier än celler och vi är helt beroende av dessa mikroorganismer för att må bra och fungera. Våra celler är också små kraftverk som hela tiden jobbar för balans och hälsa. Vi är även människor med erfarenheter, inlärda vanor/ovanor, trosföreställningar och beteende. Det gör att för att kunna behandla våra olika hudproblem, behöver vi förändra och förbättra både kost och livsstil på ett sätt som gynnar läkning och balans. Det vill jag lära ut till dig! 

 

Jag lever som jag lär och det anser jag är mycket viktigt för en terapeut. Att säga en sak till sin kund och sedan inte själv följa sina hälsoråd kommer inte att vara en hållbart i längden. Dessutom är varje erfarenhet genom livsstilsförändringar ett mycket effektivt sätt att lära sig nytt och utvecklas. Så när du går min utbildning föreslår jag att du börjar med dig själv!

 

De flesta terapeuter har någon typ av egen erfarenhet som gjorde att de valde sitt yrke. Min erfarenhet av huden i tonåren var inte speciellt rolig och jag behövde många års behandlingar för att huden skulle läka. Men i takt som huden läkte, läkte även jag och först när jag började ta hand om mig själv kom resultaten.

 

Att ta hand om sig själv är olika för alla, men i grunden handlar det om att sätta sig själv först utan att vara egoist, det vill säga, utan syfte att andra tar skada. När vi respekterar oss själva äter vi bra, umgås vi med dem som är snälla, sover vi gott och rör på oss för att det är roligt. Så enkelt är det, men att hitta den balansen är det många som behöver hjälp med.

 

Så när du träffar dina klienter har du möjlighet att ge dem betydligt mer än vad de förväntade sig, för du har gått min utbildning och förstår helheten.

 

Blev du nyfiken?

 


© ninajonasson 2020